Coaching

Coaching

Cdor. Guillermo Seyahian

Tercer Lunes de cada mes 19hs 18/3(P)15/04(P)20/05(V)24/06(P)19/08(V) – 16/09(P) – 21/10(V) – 25/11(P)

Para inscribirse ingrese AQUÍ